• Agencja Mega System proponuje ubezpieczenia dla firm:

    Agencja Mega System proponuje ubezpieczenia dla firm:

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych


ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji


ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń


ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej


Prowadzisz zakład usługowy, sklep czy jakąkolwiek inną formę działalności gospodarczej? Pamiętaj, że ubezpieczenie to główne zabezpieczenia majątku Twojej firmy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, to ubezpieczenie, które MUSISZ MIEĆ!!!

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, to nie tylko zabezpieczenie przedsiębiorcy, ale również sygnał dla jego Klientów o rzetelności i przewidywalności firmy, z którą prowadzą interesy. Ubezpieczenie OC chroni nie tylko firmę, ale również jej pracowników przed szkodami finansowymi, jakie mogą wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia można podzielić na kilka składowych:

 

OC deliktowa


OC kontraktowa


OC za produkt


OC pracodawcy


OC najemcy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Prowadzisz działalność związaną z Transportem - pomyśl o ubezpieczeniu
Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w ruchu drogowym.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu drogowym to idealne zabezpieczenie Twoich interesów oraz zapewnienie spokoju Twoim klientom. Ubezpieczenie to można podzielić na dwa podstawowe rodzaje, związane z zakresem terytorialnym świadczonych przewozów

OC przewoźnika w ruchu krajowym,

- OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

Zgodnie z zapisami uregulowań prawnych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Jednocześnie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeśli utrata, ubytek, uszkodzenie, opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nabywcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru, lub w skutek siły wyższej. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie dowodu ciąży na przewoźniku.

Skontaktuj się z naszym doradcą – pomożemy dopasować ubezpieczenia Twojej firmy do indywidualnych potrzeb.

KONTAKT