• W Mega System wybierzemy dla Ciebie z oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych korzystne ubezpieczenie komunikacyjne zarówno pod względem ceny jak i zakresu ochrony.

    W Mega System wybierzemy dla Ciebie z oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych korzystne ubezpieczenie komunikacyjne zarówno pod względem ceny jak i zakresu ochrony.

Oferujemy


- OC

- AC

- NNW

- Szyby samochodowe

- Zielona karta

- Assistance

- Pakiety ubezpieczeniowe

- Pakiety dla taksówkarzy

- Pakiety dla młodych kierowców

- Floty

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonymi innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

Ubezpieczenie Auto - Casco
obejmuje szkody powstałe w wyniku:


zderzenia pojazdów


zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem


uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie


uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym


pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania


nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu


kradzieży pojazdu lub jego elementów

zderzenia pojazdów


zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem


uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie


uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym


pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania


nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.


kradzieży pojazdu lub jego elementów

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni kierowcę, jak i pasażerów pojazdu.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą Agencji Mega System. Nasi doradcy zaproponują  ubezpieczenie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Pomożemy wybrać najlepszą i najkorzystniejszą ofertę.